giovedì 3 giugno 2021

Nu libru è na magia

 

Quannu nu libru ti piaci
addiventa na parti da to manu
ti rimani appiccicatu
a li idata
e nun ti lassa cchiù!
U pigghi, u ripigghi
fino a quannu nun ti dici comu finisci.
E chianci,
anchi si fa ridiri
picchì sai ca pu mumentu a magia finiu...
Ma poi
nun si sa comu.. o ripigghi e
tuttu d'accapu ricumincia
picchì liggendu
scopri autri cosi
chi t'affascinanu,
ti fannu riflittiri
picchi nu libru
è sempri na magia.
 
Nuccia
Potrebbe essere un'immagine raffigurante una o più persone

Nessun commento:

Posta un commento